Streetová disciplína ako povolanie, je to možné ?

22. októbra 2021

Venuješ sa parkouru a freerunningu alebo inej streetovej disciplíne ? Položil si si aspoň raz otázku: “Môžem sa tým živiť ?” Ak áno, tak si na správnom mieste.

Parkour a freerunning patria medzi streetové disciplíny. Je to špecifická subkultúra, ktorá sa prejavuje určitými znakmi (spôsob vyjadrovania, móda, vlastné symboly, osobitý životný štýl). Má svoju identitu a tradíciu, ktorá je jedinečná. Parkourista komunikuje predovšetkým svojim telom a pohybom (flow). Ak narazíš na človeka, ktorý na pohľad porušuje všetky gravitačné zákony, pričom preskakuje rôzne prekážky, tak ide zjavne o zástupcu tejto disciplíny.

Vráťme sa však k pôvodnej otázke. Je možné sa živiť niečim, čo nepatrí do zoznamu mainstream súťažných športov (futbal, hokej, atletika, gymnastika ap.) ? Samozrejme, že áno, ale chce to iný pohľad. V parkoure a freerunningu, prípadne v inej disciplíne, sú rôzne možnosti. My si ich rozdelíme na dve základné kategórie: priame, nepriame.

Priame

Do tejto kategórie by sme zaradili trénera a atléta. Obaja musia mať v tejto oblasti dostatočné skúsenosti, pričom tréner tieto skúsenosti odovzdáva ďalej a atlét ich skôr využíva v praxi (súťaže, performance).

Tréner: Trénerom sa môže stať každý, kto má v oblasti, v ktorej chce pôsobiť adekvátne skúsenosti a vzdelanie (v tomto prípade trénerskú licenciu, 18 rokov, prax). V prípade, že o niečom takom uvažuješ, tak ťa potešíme. Dnes už na Slovensku existuje mnoho špičkových organizácií, ktoré si ťa vedia zobrať pod svoje krídla a odovzdať ti svoje know-how. Máš tak možnosť stať sa trénerom jednoduchšie, ako tomu bolo kedysi, keď takýchto organizácií bolo oveľa menej.

Atlét: Atlétom sa môže stať rovnako každý so skúsenosťami (skill) v danej disciplíne. Tieto skúsenosti potom môže využívať na rôznych vystúpeniach, performance, divadle, reklamách, súťažiach ap. Chce to určite šikovnosť a usilovnosť. Musíš sa vedieť predať (správne odprezentovať) a zaujať tých správnych ľudí. Odporúčame osloviť rôzne agentúry, ktorých je u nás naozaj dosť.

Nepriame

Existuje mnoho iných oblastí, ktoré na prvý pohľad s parkourom vôbec nesúvisia, ale dajú sa jednoducho prepojiť.

Modelový príklad: študuješ marketing a reklamu na vysokej škole a popri tom sa venuješ parkouru. Položil si si niekedy otázku, či sa tieto na pohľad dva odlišné svety dajú prepojiť ? Áno, je to možné. Parkour sa stále rozvíja, vznikajú nové organizácie, ktoré hľadajú šikovných marketérov, ktorí im pomôžu budovať ich značku. Okrem iného hľadajú ľudí aj z iných oblastí.

  • Fotograf – parkour fotografie
  • Video produkcia – parkour videá
  • Návrhár oblečenia – parkour oblečenie
  • Architekt – budúce parkour parky

Možností je naozaj veľa a je len na tebe, aký smer si v živote zvolíš (štúdium, práca). Ak sa však chceš venovať parkouru a freerunningu, prípadne inej podobnej disciplíne naplno (celý svoj život), tak je dôležité previazať túto vášeň s iným oborom, ktorému sa budeš venovať (ako uvádzame vyššie). Ak tak neurobíš, tak je viac ako možné, že na parkour v budúcnosti toľko času mať nebudeš, pretože budeš mať iné starosti a priority (iná práca).