ČO JE TO PARKOUR A FREERUNNING ?

Predtým, ako začneš čítať je dôležité si uvedomiť, že my vnímame parkour a freerunning ako jeden celok. Rozdiely pre nás nie sú dôležité, aj keď si uvedomujeme odlišnosť jednotlivých prúdov. Sme komunita ľudí (subkultúra), ktorá ako hlavný prostriedok sebavyjadrenia používa svoje telo a pohybové schopnosti.

Parkour je pohyb, pri ktorom sa parkourista snaží dostať z bodu A do bodu B čo najrýchlejším a najefektnejším spôsobom. Kladie pri tom dôraz na efektnosť – nikde sa príliš nezdržuje. Fyzická časť tréningov je zameraná na prekonávanie všetkých prekážok, ktoré sa v ceste vyskytnú. Napríklad rôzne steny, lavičky, múriky, zábradlia, ploty. Demonštrovať si to môžeme aj na príklade labyrintu. Zatiaľ čo bežný človek by hľadal najjednoduchšiu cestu (bez preskakovania), parkourista by si vybral najkratšiu a najrýchlejšiu cestu – alternatívu (preskoky).

  • Zakladateľ: Dávid Belle
  • Krajina: Francúzsko
  • Orientačný rok vzniku: 1998

Freerunning je pohyb, pri ktorom sa freerunner snaží rovnako dostať z bodu A do bodu B (nemusí to byť pravidlo, A-A), ale už nekladie dôraz na efektívnosť, ale viac na efektnosť (spôsob sebavyjadrenia pohybom). Vo svojom pohybe využíva viac akrobatických prvkov. V dokumente Jump London , freerunner Jerome Ben Aoues hovorí o freerunningu ako o “harmónii medzi tebou a prekážkou”.

  • Zakladateľ: Sébastien Foucan
  • Krajina: Francúzsko vs Veľká Británia (dokument Jump to London).
  • Orientačný rok vzniku: 2003