SLOVENSKÁ PARKOUR SCÉNA V ČÍSLACH

Naša Slovenská parkour komunita funguje približne od roku 2004. Ľudia zotrvávajú, odchádzajú, noví ľudia prichádzajú – život. My sme však stále tu, a ako prví sme sa pokúsili spočítať SVK PARKOUR SCÉNU v roku 2022.

Údaje do štatistiky sme zbierali pomocou google formulára. Účastníci sčítania museli povinne odpovedať na tri položené otázky (vek, dĺžka tréningu, miesto tréningu). Štatistika bola vykonaná 24.11.2022

V prípade, že si sa nestihol sčítať, iítať, tak stále môžeš – navštív tento odkaz: https://lnk.sk/vjo8

Túto štatistiku máme v pláne určite opäť aktualizovať.

 • Celkový počet respondentov: 137
 • Priemerný vek parkouristu: 20 rokov
 • Priemerná dĺžka tréningu parkouristu: 6 rokov

Rozdelenie podľa veku

 • 0-10 rokov: 1 (0,73%)
 • 11-15 rokov: 24 (17,52%)
 • 16-20 rokov: 70 (51,09%)
 • 21-30 rokov: 35 (25,55%)
 • 31+ rokov: 7 (5,11%)

Rozdelenie podľa dĺžky tréningu

 • 0-5 rokov: 69 (50,36%)
 • 6-10 rokov: 49 (35,77%)
 • 11-20 rokov: 19 (13,87%)